AKTUALNOŚCI

WWW.BRATOTERAPIA.PL

WWW.BRATOTERAPIA.PL

WWW.BRATOTERAPIA.PL

27 grudnia 2023

AKTUALNOŚCI

Żegnaj Gudi... 

Żegnaj Gudi, byleś pierwszym przyjacielem chłopców, będzie nam Ciebie brakowało Łała

 

Michałek mówił na swojego futrzatego przyjaciela Łała i często go wołał.